Waarom verkopen wij?

Wij hebben het Domaine du Bac in twéé stappen gekocht, in 2007 en in 2013. Oorspronkelijk diende het domein als huisvesting voor onszelf én voor ons bedrijf, dat we bij de verhuizing in 2007 hebben meegenomen. Het bedrijf is in 2015 verkocht en naar België verhuisd. Uit de opbrengsten van die verkoop dekken wij dat deel van onze kosten van levensonderhoud dat niet wordt gedekt door ons pensioen en de AOW.

Hoewel de rust en de ruimte van het Domaine du Bac ons zéér lief is – het domein is en blijft een paradijs op aarde – is het aan de grote kant voor ons. Bovendien teren we sinds de verkoop van ons bedrijf in op onze financiële reserves, waarvoor het goed zou zijn om op termijn iets bescheidener te gaan wonen.
 
Omdat het domein uit twee onafhankelijke woningen bestaat (en ook uit twee aparte kadastrale percelen) zijn er verschillende opties bij een verkoop:

  1. We verkopen het GEHELE domein (dus beide huizen en alle grond) en kopen zelf elders een iets kleiner en bescheidener huisje;
  2. We verkopen het veerhuis (rue du bac 3) en houden het (kleinere) sluishuis (rue du bac 1);
  3. We verkopen het sluishuis (rue du bac 1 en houden het (grotere) veerhuis (rue du bac 3).

Het moet worden gezegd dat wij in het geheel geen haast hebben met de verkoop: we wonen hier paradijselijk en het zal niet meevallen ergens anders iets te vinden wat deze woonkwaliteit zelfs maar benadert. 

Bovendien speelt nog mee, dat bij een TOTALE verkoop enige tijd gemoeid zal zijn met het vinden van een alternatieve woning (waarin de flexibiliteit – of het gebrek daaraan – van de potentiële kopers het verschil kan maken tussen een soepele overdracht en een avontuur vol stress…

Het heeft dan ook onze voorkeur om met degenen, die eventueel geïnteresseerd zijn, vrijblijvend alle opties en mogelijkheden te verkennen om te komen tot een voor beide partijen prettige wijze van verkoop en overdracht. Daarbij is bijvoorbeeld denkbaar, dat (een deel van) het meubilair na verkoop achterblijft om de nieuwe bewoner alvast van de elementaire meubels en inventaris te voorzien; zoiets spaart ons de noodzaak van het grootschalig verhuizen van meubilair.